• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Протидія булінгу

ТЕЛЕФОНИ ДОВІРИ

 • Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12:00 до 16:00);
 • Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000;
 • Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;
 • Уповноважений Верховної ради з прав людини 0 800 50 17 20;
 • Уповноважений президента з прав дитини 044 255 76 75;
 • Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;
 • Національна поліція України 102.

ПРАВИЛА

поведінки здобувачів освіти

Боратинської початкової школи

Правила поведінки здобувачів Боратинської початкової школи базуються на законах України, наказах та положеннях Міністерства освіти та науки України, органів місцевого самоврядування, Статуті школи.

І.Права та обов’язки здобувачів освіти.

1. Здобувачі освіти мають право на:

– навчання впродовж життя та академічну мобільність;

– індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний

вибір видів, форм і темпу здобуття освіти;

– якісні освітні послуги;

– справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

– відзначення успіхів у своїй діяльності;

– свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної діяльності тощо;

– безпечні та нешкідливі умови навчання;

– повагу людської гідності;

– захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за

будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю

здобувача освіти;

– отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка

постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг

(цькування);

– користування навчальною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти;

– доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються

в освітньому процесі;

– інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з

особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств

населення.

2. Здобувачі освіти зобов’язані:

–виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених Державним стандартом початкової освіти;

– поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

– відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я

оточуючих, довкілля;

– дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку

закладу освіти;

– повідомляти директора школи про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

3. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

ІІ. Внутрішні правила поведінки здобувачів освіти.

1. Загальні правила:
 • Здобувач освіти приходить до школи за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя.
 • Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою й використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети та інші одурманюючі засоби й отрути.
 • Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
 • Не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти зі школи та її території в урочний час.
 • У разі пропуску занять учень зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку з медичної установи або пояснювальну записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях.
 • Здобувач освіти школи повинен виявляти повагу до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам.
 • Поза межами закладу освіти учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я школи.
 • Здобувачі освіти бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.
 • До учнів, які привласнили чужі речі, будуть застосовані дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.
 • Здобувачі освіти, які знайшли втрачені або забуті, на їхню думку, речі, повинні здати їх прибиральниці школи.
 • Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.
 • Не дозволяється користуватися планшетом, мобільним телефоном іншими гаджетами на уроках без дозволу педагога.
 • Здобувач освіти зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.
 • На першу вимогу вчителя слід пред’являти щоденник.
 • Щодня вести запис домашніх завдань в щоденнику.
 • Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, письмове приладдя, спортивний одяг.
2. Поведінка здобувачів освіти на уроках:
 • Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших здобувачів освіти від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.
 • Якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя, піднявши руку.
 • Якщо здобувач освіти хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.
 • Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.
 • Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.
3. Поведінка здобувачів освіти на перервах. Під час перерви здобувач освіти зобов’язаний:
 • підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;
 • вийти з класу для здійснення провітрювання;
 • виконувати вимоги чергового учня чи учителя.
 • Час перерви – особистий час кожного здобувача освіти. Він може його проводити по своєму розумінню, проте, не повинен заважати іншим.
 • Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (котельня, кухня).
 • Під час перерв забороняється бігати по сходах та місцях, непристосованих для ігор.
 • Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.
 • У школі категорично забороняється тютюнопаління.
 • Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.
 • На перервах здобувачі освіти можуть звернутися до свого класного керівника, чергового учителя, директора школи за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.
4. Поведінка здобувачів освіти в їдальні:

· Під час обіду в їдальні належить дотримуватися добросусідських взаємин і поводитися пристойно.

· Здобувачі освіти повинні шанобливо ставитись до працівника їдальні.

· Учні приходять в їдальню після закінчення уроку у визначений час.

· Розмовляти під час обіду слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

· Учні прибирають посуд після прийому їжі.

· Здобувачі освіти дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

· Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.

5. Рекомендації до зовнішнього вигляду здобувачів освіти:

· У заклад освіти учні повинні приходити в одязі, який відповідає діловому стилю.

· Для уроків фізичної культури – обов’язкова спортивна форма.

· Знаходитись в закладі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

· На урочисті загальношкільні заходи здобувачі освіти приходять у святковій формі.

· Рекомендується не використовувати косметику і не носити прикраси на заняття.

6. Правила поведінки здобувачів освіти під час екскурсії:

· Під час слідування до місця перебування та назад дотримуватися правил дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину.

· Без дозволу керівника групи не залишати місця перебування.

· У разі поганого самопочуття негайно повідомити керівника групи.

· Дотримуватися правил пристойної поведінки та виконувати розпорядження керівника групи.

· Дотримуватися правил протипожежної безпеки.

· Не торкатися незнайомих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними.

· Паління, вживання алкогольних напоїв та купання в річці суворо заборонені.

7. Обов’язки чергового в класі:

· Чергові призначаються відповідно до графіка чергування в класі.

· Чергові допомагають вчителю підготувати клас до наступного уроку, роблять посильне прибирання класної кімнати.

· Під час перерви черговий учень допомагає вчителеві розвісити навчальний матеріал для наступного уроку, роздає зошити за проханням учителя.

8. Тимчасові правила для учнівв період карантину, у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID -19):
 • Дотримуватися протиепідеміологічних заходів Боратинської початкової школи в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
 • Інформувати класних керівників про ознаки гострих респіраторних захворювань у випадку їх прояву та не йти до школи.
 • Обов’язково звертатися при виявленні симптомів хвороби під час освітнього процесу до класного керівника.
 • Дотримуватися правил особистої гігієни.
 • Мати одноразовий посуд з питною водою.
 • В їдальні перебувати за окремим графіком та дотримуючись відстані між столами не менше 1,5 м. та розміщення за столом не більше 4-ох осіб.
9. Правила для учнів під час дистанційного навчання. У випадку оголошення карантину та призупинення освітнього процесу:
 • Забезпечити виконання освітньої програми шляхом участі у дистанційному навчанні.
 • Дотримуватися інструкції, за якою буде відбуватися дистанційне навчання у класі (синхронного чи асинхронного видів).
 • Свідомо та відповідально здійснювати дистанційне навчання, враховуючи не лише способи отримання навчальних матеріалів, а й способи зворотнього зв’язку;
 • Дотримуватися правил та дедлайнів передачі виконаних завдань у випадку асинхронного навчання.
 • Школярі, у яких немає змоги користуватись інтернет-зв’язком, зобов’язані виконувати завдання з підручників, працювати з роздатковими матеріалами через індивідуальні телефонні консультації або іншим можливим шляхом передачі інформації та матеріалів (встановлються індивідуально).

Розроблено ШМО вчителів початкових класів Боратинської початкової школи

Кiлькiсть переглядiв: 870